Mời qúy vị đồng hương tham dự buổi dạ tiệc vinh danh Quân Lực VNCH

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng St-Pete- Clearwater- Largo trân trọng kính mời qui vị đồng hương tham dự buổi dạ tiệc VINH DANH QUÂN LỰC VIỆT NAM CÔNG HOÀ VÀ TRI ÂN ĐỒNG MINH sẽ được tổ chức tại

TRUNG TÂM SINH HOẠT của CỘNG ĐỒNG vào ngày 18 tháng 6 năm 2022 từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối tại địa chỉ

6101 66th Ave N

Pinellas Park, FL 33781

Buổi tiệc vinh danh Quân Lực VNCH để nhắc nhở thế hệ mai sau vào ngày 19 tháng 6 mỗi năm con cháu ngày sau phải nhớ ơn những vị quân nhân Quân Lực VNCH đã hơn một lần từ bỏ tuổi thiếu niên khoát lên mình chiếc áo Treilli cầm súng ra chiến trường ngăn giặc cộng sản xâm lăng Miền Nam VN .

Hôm nay chúng ta những con dân VNCH sẽ nêu cao tấm gương anh hùng, can đãm của quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà cho mọi người mãi mãi ghi ơn họ trong nồi niềm những người lính VNCH đã chết cho chúng ta sống hôm nay

Đồng thời buổi tiệc cũng sẽ tri ân những người cựu chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh thân xác trong lòng đất Việt cùng những chiến binh, Thương Phế Binh Hoa Kỳ đã hơn một lần chiến đấu cho tự do dân chủ cho miền Nam VN nói riêng và cả thế giới tự do nói chung

Buổi dạ tiệc sẽ được nhiều Tướng Lãnh Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam cùng các yếu nhân trong chính quyền Pinellas Park tham dự

Chương trình ngoài những vị Tướng, Tá Hoa Kỳ và VNCH phát biểu cùng các chiến binh Vietnam Veterans còn có một chương trình phụ diễn ca nhạc do Nguyễn Văn Thành phụ trách với chủ đề vinh danh những anh hùng quân Đội VNCH đã ở lại trên những trận địa hung tàn của cuộc chiến do Cộng Quân Miền Bắc gây ra

Thức ăn sẽ do nhà hàng Hao Wah phụ trách

Muốn biết thêm chi tiết xin gọi: Tôn Nữ Hoàng Hoa

ở số phone 813-399-0534

Nay thông báo

TM Ban Tổ Chức

Tôn Nữ Hoàng Hoa

https://freedom-vaca.org/