Gawker redux? Thiel-funded Rumble joins Musk in suing speech police for driving away advertisers | Just The News

Tech billionaire Peter Thiel drove Gawker into bankruptcy by funding an invasion-of-privacy lawsuit against the tabloid news site by Terry Bollea, known as former pro wrestler Hulk Hogan, whose sex tape Gawker published. Gawker’s defenders alleged Thiel’s involvement was “payback” for having outed him as gay several years before. “It’s less about revenge and moreContinue reading “Gawker redux? Thiel-funded Rumble joins Musk in suing speech police for driving away advertisers | Just The News”

Diễn Đàn Nhân Bản -> Miến Điện hỗn loạn, dân lao động Việt không biết bao giờ hồi hương

December 2, 2023 Facebook Twitter Email Print SHAN, Miến Điện (NV) – Khoảng hai tuần sau cuộc tấn công rầm rộ chống lại chính quyền quân sự Miến Điện của liên minh ba dân quân thiểu số được trang bị võ khí mạnh mẽ, một đại úy quân đội, chiến đấu trong khu vực rừngContinue reading “Diễn Đàn Nhân Bản -> Miến Điện hỗn loạn, dân lao động Việt không biết bao giờ hồi hương”

Trần Quốc Bảo dịch Thơ “ ẨN GIẢ TƯỞNG ” của Cố Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Trần Quốc Bảo Dịch Thơ “Ẩn Giả Tưởng” Thơ của Cố Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ 隱 者 想 小 隱 高 山 非 可 奇 大 居 鬧 市 也 兮 希 絕 塵 籠 裏 真 甚 事 無 物 無 人 無 所 為 慧士 Ẩn Gỉa Tưởng Tiểu ẩn cao sơnContinue reading “Trần Quốc Bảo dịch Thơ “ ẨN GIẢ TƯỞNG ” của Cố Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ”

Dđ TuoiHac -> Fwd: PHÂN TÍCH: Trung Cộng đang thu nợ từ các nước nghèo nhất (The Epoch Times)

Trung Cộng mới đúng từ cho Trung Quốc From: <TaBacLieu> Date: Sun, Dec 3, 2023 at 05:49 Von: "Hieu D Chau" Datum: 27. November 2023 PHÂN TÍCH: Trung Quốc đang thu nợ từ các nước nghèo nhất Tổng số nợ tồn đọng của Trung Quốc là khoảng 1.1 ngàn tỷ USD — hơn một nửaContinue reading “Dđ TuoiHac -> Fwd: PHÂN TÍCH: Trung Cộng đang thu nợ từ các nước nghèo nhất (The Epoch Times)”