Diệm Nguyễn – Trang Thơ 2

Quê Nội ở Hưng Yên
Quê Ngoại ở Bắc Ninh
Ðại Học Khoa Học Saigon (1970-1971)
Cử nhân – Texas Tech University (1976)
Thạc sĩ – University of Houston (1981)

Kỹ sư ở Lockheed Martin @ NASA từ năm 1977
Mê chơi trống và quần vợt
Thích du lịch & du thuyền
Yêu thơ Tiền Chiến
Thích khiêu vũ & nghe nhạc vàng thời VNCH