Diệm ‘Richard’ Nguyễn

Quê Nội ở Hưng Yên
Quê Ngoại ở Bắc Ninh
Ðại Học Khoa Học Saigon (1970-1971)
Cử nhân – Texas Tech University (1976)
Thạc sĩ – University of Houston (1981)

Kỹ sư ở Lockheed Martin @ NASA – 1977
Mê chơi trống và quần vợt
Thích du lịch & du thuyền
Yêu thơ Tiền Chiến
Thích khiêu vũ & nhạc vàng thời VNCH

Served as a technical member of Executive Committee organizing the Space Ops 94 International Symposium, which attracted more than 400 attendees from worldwide space agencies and industries.

Please click on below links to read the Space Ops 94 Proceedings

Những bài thơ được phổ nhạc của tôi

Please click on below link to read my poems