Postings of Thái Quang Ðáng

Bàn tay

Câu chuyện hi hữu sau đây xảy ra vào cuối năm 1975, lúc các trường tư thục (trong

Read More »

Chợ Trời

Nói đến “chợ trời” chắc ai cũng biết. Ở đó, người ta bán đủ thứ, không cần xếp

Read More »

Bia Saigon

Có một anh chàng về VN, đi nhậu một mình, vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp kêu beer

Read More »

Please enter your email and press the below Subscribe button to receive notification of each new post