VACA Participation at CPAC2022 in Dallas Texas

Liem Pham (VACA President) & Liem Bui (VACA Vice President)
President Trump as Feature Speaker

Xin nhấn vào link dưới đây để nghe cuộc phỏng vấn với Ban Chấp Hành VACA

Tường trình hoạt động của VACA tại CPAC Dallas Aug 4-8

Với sự hiện diện của chủ tịch VACA, BS Phạm Hiếu Liêm với kiến thức chính trị uyên bác, đóng góp sự thành công của VACA khi tham dự CPAC được tóm tắt như sau:

1) Nhận donate 140 USD về cho VACA (sau khi chia lại cho vendor partnership) từ người tham dự thích được tặng các chiếc nón MAGA
2) Nhận làm Phỏng Vấn truyền hình SBTN Dallas, 3 chương trình Radio live talk show với Saigon Dallas và chương trình PV cập nhật về CPAC với nhóm anh em cánh hữu, một nhóm grassroot youtube đã gây quỹ cho Đại Tá Hung Cao hơn 40K.

3} Phỏng vấn VACA về bế mạc CPAC với Saigon Dallas, xin xem MP3 đính kèm.

4) Tuyển mộ được 3 thiện nguyện viên (2 người Mỹ+1 người Việt ) giúp cho Gian Hàng. Có tất cả 5 người bao gồm 3 người kể trên sinh sống tại Dallas và Vùng Phụ Cận

5) 4 UCV Texas Liên bang và tiểu bang nhờ VACA giúp trong cuộc chạy đua.
6) 1 UCV California for US congress đã thắng sơ bộ.

7) Liên lạc được hai Đài truyền thông bảo thủ và 1 tổ chức chuyên về data.

8) Liên lạc với CPAC Japan.

9) VACA Liên kết với tổ chức SAVE https://www.saveservices.org/ gặp gở chủ tịch TS Everett Bartlett làm kiến nghị phản đối tu chính của Nội Các Biden về Title IX vốn có từ năm 1972 để tạo sự công bằng trong học đường, học bổng và sinh hoạt thể thao giữa giới tính Nam và Nữ. Chúng ta có đến 12 tháng 9 để bày tỏ quan điểm nếu sự tu chính này thực hiện.

Dr. Liem Pham, Tuyet Minh, Sue Silver, Liem Bui, Brad McClain
Liem Bui, Richard Grenell, Dr. Liem Pham

VACA joined with 42 National Groups and 60 Associations

Advancing American Freedom; Alexander Hamilton Institute; ACRU Action; American Council for Health Care; Americans for Limited Government; Center for Equal Opportunity; Center for Military Readiness; Center for Urban Renewal and Education; Child Protection League; Children First Foundation; Citizens for Renewing America; Coalition for a Fair Judiciary; ConservativeHQ; Conservative Political Action Conference; Dr. James Dobson Family Institute; Equality for Boys and Men; FAIR Energy Foundation; Firebrand Moms; ForAmerica; Learn to Protect Kids; Less Government; Men and Women for a Representative Democracy; Moms for America; No Left Turn in Education; Project 21; Radiance Foundation; Recover America Action; Reaching America; Rule of Law Committee; Save Our States; Strategic Coalitions & Initiatives; Tea Party Nation; Tenpenny Alliance; The Conservative Caucus; United Families International; Vietnamese American Conservative Alliance; Voices Against Trafficking; Washington Marketing Group; and Women for Democracy in America.