This Is Why There’s Still Hope For This Country Inbox

Một video ngắn rất đáng xem và quảng bá cho giới trẻ để giải độc :

https://youtu.be/InM949pPbh0

PHL