Ảnh cũ vẫn còn trơ trơ

On Mon, Dec 6, 2021 at 10:17 AM bebeliem via PhucHungViet

Trăm năm bia đá thì mòn

Ngàn năm ảnh cũ vẫn còn trơ trơ (trong kho dữ liệu internet)


Obama "bái gối" vua Á Rập
Nhục quốc thể!


Mấy ngài lập pháp Dân Chủ quỳ tưởng niệm "Thánh George"
nhưng lại quàng khăn mừng đám cưới của người Châu Phi
Nực cười!


Biden có thể quỳ bất cứ lúc nào, không cần biết là ai đang đứng trước mặt
Nhục quốc thể!