Năm mới nói chuyện trước mắt

Năm mới nói chuyện trước mắt

TÊN ĂN MÀY XIN PHIẾU THỪA NHẬN DONALD TRUMP LÀ MỘT TT VĨ ĐÃI

https://youtu.be/MX4bivt3kjI

Hồng Lĩnh

Lời kết:
Nhưng, trên tất cả, cái vụ “kỷ niệm 1 năm cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1” của đảng Dân Chủ là nhằm xoay chuyển tình thế vô cùng bất lợi cho họ hiện nay để đạt đến 2 cứu cánh:
1- Đánh lạc hướng và lấp liếm những thất bại về mọi mặt từ đối nội đến ngoại giao của chính quyền Biden&Harris. Đây là những thất bại trầm trọng không thể chối cãi và rất khó biện minh!

2- Dẫn dắt đến việc thông qua dự luật cải cách bầu cử hiện đang nằm tại Thượng Viện, mà nếu thông qua thì nó sẽ trở thành một đạo luật “bầu cử toàn trị”, với những lỗ hổng to lớn tạo cơ hội cho đảng Dân Chủ thực hiện những thủ đoạn gian lận quy mô và có hệ thống, như Biden đã trắng trợn công bố: người bỏ phiếu không quan trọng, quan trọng là người đếm phiếu!
Đây mới chính là sự tấn công thô bạo vào nền dân chủ của nước Mỹ, nói cách khác, đây là kế hoạch phá nát nền Cộng Hòa của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ khi đảng Dân Chủ phế bỏ quyền tổ chức bầu cử của tiểu bang như Hiến Pháp đã ấn định để chuyển quyền này cho liên bang!
Không lẽ người dân Hoa Kỳ để cho đảng Dân Chủ tác quái với nghị trình phá hoại nước Mỹ này hay sao?

Nguyễn Thị Bé Bảy