Hình Ảnh Cũ Những Địa Danh Của VNCH

Trước ngày mất nước, bạn lớn lên hay làm việc ở tỉnh, thành phố nào thử tìm lại một “chút gì để nhớ, để quên” !

From: Bê Ta <tabe1964@….com>
Date: January 18, 2022 at 18:58:06 PST
Subject: Hình Ảnh Cũ Những Địa Danh Của VNCH

Hình Ảnh Cũ Những Địa Danh Của VNCH

Cần Thơ Ngày Cũ
https://youtu.be/jAs_w5S-g8c
Cam Ranh 1966-1972
https://youtu.be/vblAa1FQaYM
Sài Gòn 1950 – 1975
https://youtu.be/c5lfarLaNdA
Vĩnh Long Ngày Cũ
https://youtu.be/qQFqW-IDtzg
Nha Trang ngày cũ
https://youtu.be/_CH-RJoGZtA
Dalat ngày cũ
https://youtu.be/gdV4bHvV1JI
Pleiku ngày cũ
https://youtu.be/zhGAWWkxwh8
Ban Mê Thuột ngày cũ
https://youtu.be/CTS6upyb814
Phan Rang ngày cũ
https://youtu.be/_WGRmwP1H5c
Quy Nhơn ngày cũ
https://youtu.be/DSQHfenL4lg
Bình Định ngày cũ
https://youtu.be/DMk-sbqhdMo
Vũng Tàu ngày cũ
https://youtu.be/qyF09glCeBQ
Bình Dương ngày cũ
https://youtu.be/c5cQCPTVH3k
Biên Hòa
https://youtu.be/Eu50HT9QchI?t=11
Thủ Đức – Dĩ An
https://youtu.be/Bll30Dab6ug
Quảng Trị
https://youtu.be/Frv01fo12r8
Huế xưa
https://youtu.be/EQz9yJvPS7Q
Quảng Nam
https://youtu.be/vIb6166tRxY
Quảng Tín
https://youtu.be/MK4x7e1viI4
Quảng Ngãi
https://youtu.be/_dWyot6qwjo
Phước Tuy
https://youtu.be/SZ1tD9pdmj0
Bình Long & Phước Long
https://youtu.be/hSs7sel4WvM
Hậu Nghĩa
https://youtu.be/umS0MQ9uXMo
Long An
https://youtu.be/orM4cq9-a-s._

Diem ‘Richard’ Nguyen