Slava Ukrainis

ACE Thân quý,

Trong chiến tranh, sự giúp đỡ của đồng minh rất quan trọng để quyết định chiến thắng, ba đánh một, không chột cũng què! Tên đồ tể Vladimir Putin đang bị đẩy vào chân tường, và Tổng thống Volodomyr Zelenskyy cùng dân chúng Ukraine đang tiến về Khải hoàn môn, một ngày không xa.

Chưa hề có một lĩnh tụ nào trên thế giới, trong một tuần lễ đọc diễn văn trước Quốc hội ba quốc gia Anh Quốc, Canada, và Hoa Kỳ, Volodymyr Zelenskyy bước vào tuổi 45 đã làm điều đó.

Điều đáng buồn, là thế giới tự do, khối NATO và Hoa Kỳ không đủ dũng khí để gửi phi cơ MIG-29 cho Ukraine hầu nhanh chóng kết thúc trò chơi giết người vô lý!

Viết Cho Tuổi 30

Viết Cho Tuổi 30

Nguyễn Tường Tuấn <br>rabienlon55@gmail.com

Đọc bài viết ”

SLAVA UKRAINI!– Vinh quang Ukraine” để chúng ta thấy câu ngạn ngữ Mỹ rất đúng, “Không thể dậy chú chó già những trò chơi mới” (You can’t teach an old dog new tricks.) Bản thân người viết cũng là con “chó già” học mãi về vi tính vẫn không vô! Chẳng có gì mắc cở cả, chính vì thế mình không bao giờ dám xúc phạm đến các vị cao niên trong cộng đồng, nhiều cụ ngang phè phè, đọc xong chỉ biết cười có thế thôi.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/22, các bạn nhớ chọn người trẻ nhé! Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn