Nhật Ký Ukraine (3/27/2022)

ACE Thân quý,

Xin gửi đến ACE bài (2) trong chủ đề so sánh giữa An Lộc 1972 và Ukraine 2022. Mọi diễn biến tại chiến trường Ukraine thay đổi từng giờ, không cách nào viết kịp.

https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com

Bài dài 5,029 chữ, xin báo trước để quý vị nào không thích vì quá dài khỏi bận tâm! Thân chúc an lành đến tất cả.

tuấn