Hoa Kỳ Nhật Ký Tôi chẳng lo gì cho Ukr aine; Tổng thống Trump lại chiến thắng

On Tuesday, March 29, 2022, 06:56:32 AM EDT, TLVQ <truclamyentu@truclamyentu.asia> wrote:

Trump 2022, 2024, 2028

Thân chuyển và mời tham khảo các bản tin thời sự quan trọng (Chuyển tin không ngoài mục đích trao đổi thông tin, làm giàu kiến thức chánh trị cũng như mở rộng tìm hiểu sự thật):

Mời Ủng Hộ Đại Tá Hùng Cao : https://www.hungcaoforcongress.com/

Hoa Kỳ Nhật Ký_Tôi chẳng lo gì cho Ukraine

http://www.truclamyentu.asia/ukraine22/maga_toi-chang-lo-gi-cho-ukraine.html

Hoa Kỳ Nhật Ký_Giáo sư luật dội gáo nước lạnh vào cơn sốt đàn hạch Thẩm phán Clarence Thomas của cánh tả

http://www.truclamyentu.asia/ukraine22/maga_gsluat-doi-nuoc-lanh-vao-canh-ta-muon-dan-hach-tpclarence-thomas.html

Hoa Kỳ Nhật Ký_Tổng thống Trump lại chiến thắng

http://www.truclamyentu.asia/ukraine22/maga_tttrump-lai-chien-thang.html