Ban nhạc Royal Hawaiian Band hòa tBài cả Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”, do Nhạc Sĩ Nguyễ n Đức Quang sáng tác

On Thu, Mar 31, 2022 at 23:46 BMH <friendsofdiem> wrote:

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Cuộc Diễn Hành Ngày Toàn Quốc Vinh Danh Chiến Sĩ Hoa Kỳ Đã Từng Phục Vụ Tại Việt Nam – National Vietnam Veterans Day Parade, tại Hawaii. 29 Tây Tháng Ba, Năm 2022.

Xin mời Quý Vị xem để tường…

BMH ///

Washington, D.C

Ban nhạc Royal Hawaiian Band hòa tấu bài "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ",
do Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang sáng tác, trong Cuộc Diễn Hành Ngày Toàn Quốc Vinh Danh Chiến Sĩ Hoa Kỳ Đã Từng Phục Vụ Tại Việt Nam – National Vietnam Veterans Day Parade, tại Hawaii. 29 Tây Tháng Ba, Năm 2022.

Ban nhạc Hoàng Gia hoà tấu bài "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" do nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang sáng tác,
để vinh danh các Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa……

Xin click vào link dưới đây:

https://youtu.be/DG5btX50NwQ


Richard