Bà Ursula tuyên bố tại Warsaw về số tiền gây quỹ là 10.1 tỷ EU cho Ukraine !!!

European Commission President Ursula von der Leyen Remarks | Stand Up For Ukraine

https://www.youtube.com/watch?v=ZBDLILZdXmk&ab_channel=GlobalCitizen

Bà Ursula tuyên bố tại Warsaw về số tiền gây quỹ là 10.1 tỷ EU cho Ukraine !!! ( Nhìn thấy niềm vui sướng trên nét mặt của Bà ta)
European Commission President Ursula von der Leyen announces in Warsaw that an international fundraising campaign has raised 10.1 billion euros to support people displaced in Ukraine during the Russian invasion. SOUNDBITE

Global pledging event raises 10.1 bn euros for Ukraine

https://www.youtube.com/watch?v=iMiqaiHmPE8&ab_channel=AFPNewsAgency

Hugh Evans người tổ chức gây quỹ cho Stand Up for Ukraine
Cậu nầy tuổi trẻ tài ba ! biết cách kết nối ,kêu gọi sự đóng góp của các thương gia ,nghệ sĩ…Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn mà đã gây được 10.1 tỷ đồng EU

Hugh Evans, CEO of Global Citizen Remarks | Stand Up for Ukraine

https://www.youtube.com/watch?v=6_0gwPcAe0s&ab_channel=GlobalCitizen

Swiss Confederation’s Ignazio Cassis Announces Aid for Ukraine | Stand Up for Ukraine ( 80 million Swiss francs)

Ông nầy là người Thụy Sĩ mà nói chuyện bằng tiếng Anh rất là lịch sự và rỏ ràng

https://www.youtube.com/watch?v=HSOC2dABUfU&ab_channel=GlobalCitizen