Pray for Ukraine

From: Hung Andy Van Chu <andyvanchu>
To: "ukrembus" <ukrembus>
Sent: Monday, April 11, 2022, 02:59:39 PM PDT
Subject: Pray for Ukraine

Dear Mrs. Оксана Сергіївна Маркарова,

Ambassador of Ukraine to the United States

"You will win. Because of your unity. Unity towards love for Ukraine. Glory to Ukraine!"

We, Vietnamese Americans, are praying for you, President Володимир Зеленськийof, Ukrainians, Ukraine, and Europe.

Respectfully,

Chị Oksana Markarova, Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, quý mến

"Các bạn sẽ chiến thắng. Vì sự đoàn kết của các bạn. Sự đoàn kết hướng tới tình yêu dành cho Ukraine. Vinh quang cho Ukraine!"

Chúng tôi, Người Mỹ gốc Việt, đang cầu nguyện cho Chị, Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nhân Dân Ukraina, Quốc Gia Ukraina và cả Châu Âu.

Trân trọng,

—–
Hung "Andy" Van Chu, Ph.D.

chuvina.com