Nếu nghĩ rằng Nga tồi tệ, hãy thử Trung Cộng xem sao

Kính thưa Quý Anh Chị,

Kính gởi bài chuyển ngữ " If you thought Russia was bad, just try China".
<https://qghc.wordpress.com/2022/04/14/neu-nghi-rang-nga-toi-te-hay-thu-trung-cong-xem-sao/>

Thân kính,
NT Hà