VACA will match your donation to Hung Cao campaign for Congress

Kính thưa quý đồng hương,
Chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương hãy ủng hộ cho Ứng Cử Viên Hùng Cao.
Xin vui lòng viết check tối thiểu $1 và tối đa $100 để tặng cho:
Hung Cao for Congress
Xin gởi về địa chỉ của
VACA Treasurer
12910 Big Sur Dr.
Tampa, FL 33625

VACA sẽ thêm vào 1-match-1 số tiền quý vị cho, và gởi cho Ứng cử viên Hùng Cao.
Danh sách Mạnh Thường Quân sẽ được đăng trên website của VACA và cập nhật mỗi
tuần.

Thời hạn nhận tiền:
Đợt 1: Bắt đầu từ hôm nay cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2022
Đợt 2/Hạn Chót: Bắt đầu từ đầu tháng 5 cho tới ngày 21 tháng 5 năm 2022

Chân thành cm t.

Trương Nguyễn Minh Ánh

1 Dollar Donation Match 1 by VACA.pdf