Hội Luận (Nguy Cơ Tiềm Ẩn Khủng Bố từ Tràn Ngập Di Dân Lậu tại Hoa Kỳ)/ạn Đàm Anh N gữ (Idioms in English)/Thiên Hạ Sự (Sài Gòn Ngày Tháng Cũ)

Kính mời xem 3 chương trình vừa thâu hình chiều Thứ Sáu April 15th, 2022 tại VCALTV:
1) Hội Luận: "Nguy Cơ Tiềm Ẩn Khủng Bố từ Tràn Ngập Di Dân Lậu tại Hoa Kỳ"
-Ma túy Fentanyl tràn ngập gây tử vong cho hơn 105 ngàn dân Mỹ trong năm qua.
-Nguy cơ của một khủng bố 911 có thể xẩy ra bất cứ lúc nào- an ninh quốc gia báo động vì biên giới mở ngỏ từ Jan 2021 đến nay theo chính sách mở cửa phía nam của chính quyền Joe Biden.
Tô Phạm Thái và Phạm Gia Đại
https://www.youtube.com/watch?v=j0zKIHVrMlM

Sẽ phát hình vào 8am và 2pm Thứ Bảy và Chủ Nhật April 16 và April 17th, 2022 trên 57.13 (nam Cali) và 16.2 (bắc Cali)
2) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 167: "Idioms in English"
Diễn Giả: Phạm Gia Đại
https://www.youtube.com/watch?v=-VLaEjno1kg

Sẽ phát hình vào 10am và 7pm Thứ Hai và Thứ Tư April 18 và April 20th, 2022 trên 57.13 (nam Cali) và 16.2 (bắc Cali)

3) Thiên Hạ Sự kỳ 166: "Sài Gòn Ngày Tháng Cũ"
Trong Tháng Tư Đen, những hoài niệm về Sài Gòn -Hòn Ngọc Viễn Đông
Trọng Nghĩa (host) và Phạm Gia Đại
https://www.youtube.com/watch?v=5uP6LrapBEA

Sẽ phát hình vào 10am và 7pm Thứ Ba và Thứ Năm April 19 và April 201, 2022 trên 57.13 (nam Cali) và 16.2 (bắc Cali)

PGĐ