Dự Phóng Ngập Lụt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long trong Năm Nhâm Dần

Thân mời ACE đọc bài Dự phóng về lũ lụt ở ĐBSCL.

https://maithanhtruyet1.blogspot.com/2022/05/duphong-ngap-lut-o-ong-bang-song-cuu.html

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
(Vietnamese American Conservative Alliance)

https://freedom-vaca.org/