Thông Báo số 2 về Ngày Nhân Quyền 5/11/2022 và Việc Biểu Tình Chống TT CSVN Phạm Minh Chính

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính, thân chuyển Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Để tường, ủng hộ và tham dự..

Chân thành cám ơn..

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C

On Wednesday, May 4, 2022, 12:28 AM, Viet Nam Human Rights Day May 11 <may11vnhrd> wrote:

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể và quý đồng hương,

Khẩn cấp

1. Xin kính gửi Thông Báo Báo Chí và Thông Báo số 2 về Ngày Nhân Quyền 5/11/2022
2. Xin kính mời quý vị nhín chút thời gian quý báu về Washington DC để vận động nhân quyền vào ngày thứ năm, 5/12/2022. Thành thật cảm ơn một số quý vị đã đồng thuận tham dự cho ngày Vận Động cho Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Human Rights Advocacy Day).
3. Xin kính chuyển THÔNG BÁO của CĐNVQG/LBHK về việc Biểu Tình Chống TT CSVN Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ Tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN-US vào ngày thứ sáu, 5/13/2022 (Thư đính kèm).

Xin quý vị bấm vào đường link dưới đây để ghi danh tham dự:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OlvUjd8GSi2QWREyA-7G-Q

Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc trực tiếp cho
Gs. Phan Thông Hưng qua điện thoại: 616-929-9999 hay điện thư may11vnhrd.

Xin thứ lỗi cho việc thông báo khẩn cấp.

"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi con."

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
(Vietnamese American Conservative Alliance)

https://freedom-vaca.org/