Phỏng Vấn Đạo Diễn Phim :2000 Mules”: Enough Fraud committed to Steal the 2020 Election

Mời xem Joshua Phillip (báo The Epoch Times) phỏng vấn đạo diễn nhà sản xuất phim "2000 Mules (2,000 con La) Dinesh D’Souza. Ông nói " đầy đủ gian lận vi phạm (hình ảnh, người tố cáo, điện thoại…) để đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020". Phỏng vấn dài 27 phút rất đáng xem nhất là những ai còn tin rằng ông Joe Biden (người ít được dân Mỹ và đảng DC biết đến hơn Barack Obama và Hillary Clinton) lại được tới 81 triệu 284,666 phiếu (bầu cử năm 2020) trong khi Obama chỉ được 65 triệu 915,795 phiếu (2012) và bà Clinton chỉ được 65 triệu 853,625 phiếu (2016). Phim cũng cho thấy vai trò nặng nề của những tổ chức xã hội chủ nghĩa dùng computer nhắm vào các trung tâm bầu cử tại Mỹ và hàng ngàn con La (mule) được thuê mướn để chở các phiếu giả bất hợp pháp đến bỏ vào các thùng phiếu trong đêm bầu cử. Một chiến thuật gian lận khổng lồ (tactic of mass fraud) đã được thực hiện trong bầu cử năm 2020. Dinesh D’Souza nói cuốn phim: "has declared it will release all its data on election fraud. It declared in an online post: “Buckle up, America. We’re about to pull the ripcord.”
Phim này hiện đang cho thuê với giá $19.99 trong 72 giờ.

https://www.theepochtimes.com/dinesh-dsouza-enough-fraud-was-committed-to-steal-2020-election_4443068.html

PGĐ

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)

https://freedom-vaca.org/