Bệnh Đậu Mùa

ACE Thân quý,

Ngàn lần cám ơn Bác sĩ L.V. Hiệp với lời giải thích rõ ràng về bịnh "Đậu mùa khỉ". Hôm nay, tuấn cũng nói chuyện qua điện thoại với một vị cựu Giáo sư Đại học Khoa học Sài Gòn trước năm 1975, thầy vẫn còn ở Việt Nam. Và nhận định của thầy cũng giống như Bs Hiệp.

Cả hai vị đều quan niệm giống nhau, thầy dùng chữ bệnh "Thuỷ đậu" đã có từ lâu ở Việt Nam, bản thân thầy cũng từng vướng phải. Ngày xưa, ở VN khi bị bệnh này mọi người tránh ra nắng, gió, không tắm rửa trong vài ngày và không gãi cho vỡ những mụn nước, sẽ lan qua chỗ khác trên người. Sau đó các thầy thuốc cho uống chút thuốc ta là khỏi.

Cùng quan điểm với Bs. Hiệp, đây lại là một trò khủng bố chính trị của chính quyền Biden và đám truyền thông thổ tả (T4) họ cai trị chúng ta theo nguyên tắc tạo ra "sợ hãi."

Kính chuyển để rộng đường dư luận.

tuấn

Anh Tuấn,
Bệnh này người Việt chúng ta, ngọai trừ thế hệ sinh ra ở Mỹ, đều có kháng thể nhờ có chích ngừa bệnh đậu mùa (smallpox) trước 1975. Ngoài ra, chứng bệnh này không dễ lây nhiễm và chắc chắn là không một dịch bệnh đáng kể nên không cần phải lo ngại và bàn luận nhiều trên social media, tiếp tay cho bọn WHO, MSM and Biden’s admin.
Chúc an lành đến anh và gia đình.

LVH