Đào Hải Triều 50 Năm Hội Họa 30 5 2022

Mời ACE xem Youtube mới làm.

Hôm nay, buổi chiều cuối tháng 5, năm 2022 nhiếp ảnh gia Huỳnh Minh Nhật cùng Lê Diễm của Thi Văn Đoàn Lạc Việt kính mời quý khán thính giả của đài VNA, đi vào hành trình triển lãm 50 năm, đam mê sáng tạo nghệ thuật điêu khắc và tranh sơn dầu của họa sĩ Đào Hải Triều, vừa được tổ chức rất thành công tại số 199 Martha Street, San Jose.

https://www.youtube.com/watch?v=vKBiMAQT04Q&t=75s

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)

https://freedom-vaca.org/