Đặt vòng hoa tưởng niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản ngày 10-6-2022 (3)

Kính mời xem tiếp hình ảnh đặt vòng hoa tưởng niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản ngày 10-6-2022 (3)


Hoàng Vi Kha (VietToon) Nguyễn Mậu Trinh và
Nguyễn Thị Bé Bảy (CĐVN Hoa Thịnh Đốn)

Cô Trà My ( Chủ Tịch CĐNVQG Hoa Kỳ)
Hoàng Vi Kha và Nguyễn Mậu Trinh


Nguyễn Mậu Trinh, Bùi Dương Liêm và
cô Thu Hương (Chủ Tịch CĐ North Carolina)


Hoàng Vi Kha, Nguyễn Mậu Trinh, Bùi Dương Liêm