Video Mỹ Lan Show về 30-4 và Những Người Tù Cuối Cùng

Xin mời xem video Mỹ Lan Show về 30-4 và Hồi Ký "Những Người Tù Cuối Cùng" (20 phút), được thực hiện nhân lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận năm 2022.
https://youtu.be/a5Dd1ukttac

PGĐ