Diễn Ðàn Trái Chiều – Vũ Linh

Bài 236: Nếu Trump Đang Làm Tổng Thống

Thế giới ngày nay đang từ từ bò qua một thế giới ảo, nơi các chuyên gia hi-tech nhất đang cố nặn ra đủ thứ ảo chung quanh ta. Có lẽ đó là cách duy nhất giúp thiên hạ thoát ra khỏi sự thật quá tai hại, quá phũ phàng, quá chán nản, đang nhận chìm nhân loại, trước tiên là dân Mỹ dưới cụ “tài trí và đạo đức hơn người” hiện nay. Có hai cách ‘thoát nạn’: một là làm đà điểu vùi đầu dưới cát như các vẹt tị nạn; hai là trốn vào thế giới ảo.

Bò vào thế giới ảo, có vẻ văn minh hơn là vùi đầu dưới cát, nên Diễn Đàn Trái Chiều xin mời quý vị cùng đi vào một thế giới ảo mới lạ cho vui. Đó là thế giới trong đó ông Thần Trump vẫn đang làm tổng thống Đại Cường Cờ Hoa.

Read more »

Bài 235: Nước Mỹ Biến Thái Dưới Biden

https://diendantraichieu.blogspot.com/2022/06/bai-235-nuoc-my-bien-thai-duoi-biden.html

Bài 234: Biden Tìm Phao Để Khỏi Chết Chìm

https://diendantraichieu.blogspot.com/2022/06/bai-234-biden-tim-phao-e-khoi-chet-chim.html

Động Đất Ở Cali: Thống Đốc Cali Gia Nhập Mạng Xã Hội Của Ông Trump?

https://diendantraichieu.blogspot.com/p/bai-khach-nhung-lam_24.html