NTT – Ngày Độc lập: Niềm vui & Hiểm hoạ

ACE Thân quý,

Xin mời ACE vào địa chỉ dưới đây, để nghe chương trình Sean Le đặc biệt trong ngày lễ Độc lập Hoa Kỳ.

https://www.youtube.com/watch?v=B5cCy5iinog

tuấn cũng xin gửi đến quý ACE bài viết với khá nhiều chi tiết về những thông tin KHÔNG đúng sự thật, một số người thiên tả đang tìm cách đầu độc dư luận Mỹ, vui lòng đến địa chỉ, tìm bài: "Những kẻ phá luật – Chương 171."

https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com

Thân chúc ACE an vui trong ngày Độc lập Hoa Kỳ 4/7/22.

tuấn