Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C; Maryland và Virginia.: Diễn Hành Mừng Độc Lập Hoa Kỳ 2022

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Hình ảnh phóng sự đoàn Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C; Maryland và Virginia,

tham dự cuộc Diễn Hành Quốc Gia Mừng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 4/7/2022, tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

1.- Bộ hình phóng sự do Chi Liên Phạm thực hiện và cung cấp.

https://photos.app.goo.gl/FJ5i47QDFsj1rFJt8

2.- Bộ hình phóng sự của Cô Lê Bích Phượng / SBTN thực hiện và cung cấp..