Gia tài của mẹ – Sáng tác: Nam Lộc – Trình bày: Vân Kim

Kim Pham đã viết:

Gia tài của mẹ – Sáng tác: Nam Lộc – Trình bày: Vân Kim

youtube.png

Gia tài của mẹ – Sáng tác: Nam Lộc – Trình bày: Vân Kim


Dân Oan trong nước sẽ khoái hát lời hát của Nam Lộc !!!

Khi tên cộng sản dùng lời ca 20 năm nội chiến từng ngày cho bài hát Gia tài của mẹ, là để chạy tội cho lũ vc đang làm tay sai cho nga tầu+ , khi chúng nó xua quân chiếm nước VNCH để mở mang bờ cõi cho bọn cs nga tàu+

Rõ ràng sòng phẳng như thế nầy : Ta đánh đây là đánh cho liên xô và trung quốc!