Support Tuan Le for Congress

Hi Tuan

Anh chuẩn bị đi đến nơi hẹn 2604 E Colonial để đi Gõ cửa nhà Cử tri cho Tuấn. Vài dòng phân tích của cá nhân anh dựa vào kinh nghiệm làm phone banking, SMS Texting và Precinct walk cho nhiều UCV sau day:
Nếu Tuấn tiếp tục nhờ Wade Orange County GOP và Florida GOP về Sidekick Campaign của họ, may mắn lắm thì họ giúp cho Phone bank District 10. Điều này hầu như ít xảy ra, còn việc họ giúp sort out sublist cho Người Việt, Người China v.v chắc chắn là không xảy ra. SMS Texting cho Cử tri Người Mỹ gốc Việt cũng không xảy ra. Điều cần nhất là Tuan Le for Congress Campaign phải sign up riêng Sidekick account và mua danh sách cử tri từ registrar of Voters County office (Không biết Florida có gọi như vậy hay là tên khác. Theo anh biết thì Sidekick charge 10 cent một lần gọi, không biết Thời đái Lets go Brandon có tăng không? Anh không biết là Sidekick có bắt đóng thêm tiền Service gì thêm không? Có Campaign Platforms khác I360, Advantage v.v . Theo anh thì thời gian gấp nên dùng Sidekick có nhiều support hơn. VACA sẽ giúp cho phần admin. Phone banking and Texting are the best way to reach out to the voters . We cannot go all the way to every house for Canvassing. It is your campaign and the final decision is yours.

Liem H Bui

VACA ‘s VP of External Affairs