Bài 238: Biden: Lần Ðầu Tiên

BÀI 238: BIDEN: LẦN ĐẦU TIÊN…

Posted: 08 Jul 2022 10:24 PM PDT

Việc Diễn Đàn Trái Chiều đăng bài ‘Nếu Trump Đang Làm Tổng Thống’ dường như đã chạm phải nọc đám cuồng chống Trump, đưa đến hàng loạt phản ứng của đám này trên hệ thống emails của cộng đồng tị nạn. Anh thì liệt kê ra hàng loạt ‘công trạng’ của Biden, chị thì lôi ra cả lô ‘tội’ của Trump. Tất cả ồn ào như tan chợ cá Trần Quốc Toản.

Cái đáng nói là hầu hết những ‘phản bác’ đó đều thuộc loại lập luận chống Trump hay bênh Biden hết sức ấu trĩ, ngớ ngẩn, chẳng biết vì đám đó ngớ ngẩn thật, hay cực ngoan cố, nhắm mắt nhai đi nhai những luận điệu chống đối vừa sai bét vừa nghèo nàn, hay chẳng biết cách gì khác để chỉ trích Trump.

Read more »