Tucker Carlson tố cáo Trung Cộng, Biden và gia đình

Trong video dài khoãng 25 phút trên YouTube, Tucker Carlson tố cáo Trung Cộng, TT Biden và gia đình ông đang làm hại nước Mỹ để giúp CS Tàu. Tucker đưa ra nhiều bằng chứng vững chắc cho thấy cậu Hunter và TT Biden cùng gia đình đã vi phạm nhiều luật lệ do làm ăn bất chính với TC. Mời nhấn vào link để xem:

https://youtu.be/35hSxOYABu4

category [DD, PHL]

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
(Vietnamese American Conservative Alliance)

https://freedom-vaca.org/