Xin cùng nhau chống cộng thay vì đả phá nhau

Anh Trình

Tôi đồng ý là chủ đề của email và những lời viết về RINO Liz Cheney không dính dáng về GS Nguyễn Xuân Vinh

Hy vọng tác giả sẽ điều chỉnh chủ đề cho thích hợp về sau

Tuy nhiên kết tội người chiến hữu chống cộng và chống

bọn dân chủ bên Mỹ là kẻ vong bản vong thân, tự cho mình là "người Mỹ",

không còn là "người Việt" nữa, với lối sống ngang ngược "một chiều lãnh đạo chính nghĩa" thì không khác gì chụp mũ đấy.

Anh Hoa Trương là người ở bên Úc.

Mỗi người có ý thích riêng. Viết tiếng Việt cho độc giả đa số là lớn tuổi (thế hệ tị nạn thứ nhất từ 1975).

Tuy nhiên những người này cũng có thể đọc và hiểu tiếng Anh được chứ họ không như Mễ hoặc dân Nam Mỹ đâu

Người muốn viết tiếng Anh để cho con cháu của những người tị nạn cộng sản (thế hệ thứ hai và ba).

Họ muốn các cháu hiểu thế nào là cộng sản và tại sao cha mẹ ông bà phải bỏ nước Việt Nam đi để tìm sự sống

Những người Mỹ gốc Việt trẻ này đã bị nhồi sọ từ khi con đượi Obama học chủ thuyết cộng sản từ nhỏ

lên nắm tà quyền.

Hắn đã thúc đẩy các giáo viên và giáo sư dạy cho con cháu chúng ta tính ỷ lại và dựa vào tiền phân phát của chính quyền để tiếp tục lệ thuộc vào chính phủ và bầu cho chúng

Trên thế giới không có chuyện mọi người đều bình đẳng = nghèo như nhau

Cộng sản thay thế danh từ địa chủ sang cán bộ cao cấp hoặc giai cấp lãnh đạo

Cộng sản thay thế danh từ bần cố nông sang anh hùng lao động làm tới chết thôi

Xin cùng nhau chống cộng thay vì đả phá nhau

Thân kính

Diem ‘Richard’ Nguyen
https://freedom-vaca.org/