vnch-net vnch Người Mỹ gốc Việt “kêu cứu” vì nạn cướp giật hoành hành ở Little Saigon, California

On Tue, Jul 19, 2022 at 1:05 AM Dong Dao wrote:

Chuyện xảy ra hàng ngày dưới thời thằng Joe ngu đần lại đổ thừa cho ông Trùm đúng là một lũ bại não.