Xin mời xem ba chương trình mới thu của VCAL TV

Xin Mời xem 3 chương trình mới thâu của VCALTV:
1) Special Report: "Xăng Sẽ Tăng Cao Nữa trong “Đợt Nhì”
-Mỹ trong cơn lạm phát và kinh tế chao đảo vì chính phủ Joe Biden cấm sản xuất xăng dầu.
-Chuyến công du thất bại thảm hại của ông Biden qua Trung Đông.
-Nội các của Joe Biden hoàn toàn không có kinh nghiệm về kinh tế và chuyên môn và theo chủ nghĩa xã hội tả phái ( khác hẳn với nội các đầy kinh nghiệm và chống cộng sản của ông Trump) sẽ đẩy Hoa Kỳ vào thảm họa diệt vong đúng theo ý đồ mong muốn của Trung Cộng.
Bình Luận: Phạm Gia Đại
Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=wNwrPsDxUZY
Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=ijNnqCenSso
2) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 181: "15 English Words and Expressions with ‘Hot’
https://www.youtube.com/watch?v=zbj_YsZeWwg

Diễn Giả: Phạm Gia Đại
3) Thiên Hạ Sự kỳ 180: "Kiếp Này và Kiếp Sau"
-Stephanie Arnold chết đi 37 giây sống lại kể về những gì cô trông thấy trong khi hồn lìa khỏi xác.
Hạnh Lê (host) và NV Phạm Gia Đại
https://youtu.be/lH9NZDXAqkI