Bức ảnh lịch sử – Thân phận người thua cuộc

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Bức ảnh lịch sử.. Thân phận của Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sau khi thua cuộc..

Nhìn để nhớ, để thương và để hận đời đời…

** Hai Niên trưởng chúng tôi biết, đã vĩnh viễn ra đi:

1.- Chuẩn tướng Phạm Duy Tất, từ trần tháng 12/2019 tại Fairfax, Virginia, và Phu nhân cũng mới mất ở Virginia.

2.- Thiếu tướng Lê Minh Đảo, qua đời tháng 3/2020, tại Connecticut, được an táng tại Falls Church, Virginia.

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Xin mời Quý Vị xem bức ảnh qua Facebook của Trần Đại Phương..

Các Sĩ Quan Cấp Tá Cấp Tướng 1992 tại Trại Z30-D
Hình chụp trong trại tù Hàm Tân (những Sĩ quan cải tạo còn lại trên 17 năm).

Trong hình từ trái qua phải:

1-Thiếu Tá Nguyễn Công Hầu (ANQĐ),
2-Đại Tá Phạm Duy Khang,
3-Đại Tá Bùi Quang Khương (Không Quân),
4-Đại Tá Nguyễn Kim Tây (LĐT / LĐ7BĐQ) mặc áo xanh đậm.
5-Trung Tá Huỳnh Kim Hiếu,
6-Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất (khoanh tay),
7-Đại Tá CSQG Nguyễn Xuân Lộc (CHT / CSQG khu 1),
8-Thiếu Tướng Lê Minh Đảo (bìa phải chống nạnh).
– 1992_Z30-D Camp

Ảnh chụp tại trại giam Hàm Tân

Xin click vào link dưới:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622340479311993&set=a.120726792806700&type=3