NTT – Giã từ U mê – Chương 175

ACE Thân quý,

Hoa Kỳ đang đi vào mùa bão! Từ nay đến ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, Thứ ba 8/11/22, hằng chục cơn bão chính trị, lớn nhỏ sẽ đổ vào mảnh đất tự do.

Dĩ nhiên, những cơn bão chính trị này do đầm lầy Washington D.C, bọn truyền thông thổ tả (T4) và bầy "Vẹt" trong cộng đồng Việt tạo ra. Gian dối ngập đầu, "Trump cần phải huỷ diệt". Ai đó sợ hãi sự thật, xin đừng đọc bài viết, cho đời mất vui. Bài dài 3,619 chữ, đọc khoảng 12 phút.

https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com

Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn