Trời sinh Tập sao còn sinh Pelosi?

ACE Thân quý,

Hôm nay Sean Le & tuấn đưa lên Youtube một chương trình mới.

https://www.youtube.com/watch?v=F8BG-BftYXE

Xin ACE vui lòng xem và cho biết ý kiến. Trân trọng cám ơn trước mọi sự giúp đỡ, cũng như phê bình.

Thân ái chúc an lành.

tuấn