Vaca Pháp Trị hay Cảnh Sát Trị

ACE Thân quý,

Xin giới thiệu cùng ACE một bài viết giá trị của Bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Những ai còn lương tâm, vất đảng phái qua một bên, chúng ta đều thấy chính quyền Harris Biden hôm nay đã vượt qua giới hạn cho phép.

Cảnh sát Liên bang (FBI) được biết đến từ ngày thành lập đến nay, là đơn vị ưu tú của Hoa Kỳ, truy lùng tội phạm, bảo quốc an dân. Thì hôm nay FBI trở thành "Tội phạm", họ trở thành công cụ của chính quyền, đàn áp đối thủ chính trị là Tổng thống Donald J. Trump. Bắt bớ những ai có khuynh hướng chính trị khác biệt với đảng cầm quyền!

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Hoa Kỳ!

tuấn

Pháp Trị hay Cảnh Sát Trị?

Thể chế Pháp Trị bắt nguồn từ Hiến Pháp. Hiến Pháp Mỹ nêu rõ phân quyền giữa Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Các Quan Tòa Tư Pháp Liên Bang được lựa chọn bởi Tổng Thống và chấp thuận bởi Quốc Hội trong khi Tổng Thống, Phó Tổng Thống, các Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ đều do dân bầu. Tất cả mọi người đều phải tuân theo Hiến Pháp và các Luật đặt ra bởi Quốc Hội cho Hành Pháp thi hành. Ấy là Dân Chủ Pháp Trị.

Hiến Pháp Mỹ có Luật Nhân Quyền cho công dân (Bill of Rights) rất quan trọng mà mọi người Mỹ nên biết. Hiến Pháp bảo vệ tự do cá nhân, bảo đảm binh đẳng trước Pháp Luật, người tinh nghi phải được xem như vô tội cho đến khi được xét xử công minh trước Tòa.

Cảnh Sát Trị (Police State) thường thấy trong các thể chế chuyên chế tòan trị, độc đảng hay độc tài trong đó nhà cầm quyền dùng cảnh sát, công an, mật vụ để theo dõi, lục xét, bắt bớ đối lập không cần trát tòa, kẻ tinh nghi bị xem như có tội và phải minh oan. Đối lập bị đàn áp trong khi phe ta cứ mặc sức phạm pháp nên Công Lý luôn đi vắng.

Mỹ vẫn theo Pháp Trị nên FBI có trát Tòa để vào lục xét tư gia của cựu TT Trump do ông có thể có mang hồ sơ tối mật của chinh phủ Mỹ về nhà. Nhưng nghĩ lại thì bà Hillary Clinton cựu Ngoại Trưởng Mỹ và Ứng Cử Viên TT của đãng Dân Chủ cũng đã bị cáo buộc về cùng vấn đề do bê bối với emails và server nhưng không bị FBI hạch sách như TT Trump.

Trên quan điểm ấy thì Bộ Tư Pháp Mỹ có vẻ đã nặng tay với ông Trump hơn là với bà Clinton. Từ tháng Giêng năm 2021, đảng Dân Chủ Mỹ nắm trọn Quốc Hội lẫn Hành Pháp khiến họ có vẻ chuyên quyền từ từ xa rời Pháp Trị. Quốc Hội tiếp tục điều tra những người ủng hộ ông Trump đi biểu tình ngày 06 tháng Giêng năm 2021 và dại dột mắc bẫy xông vào Quốc Hội vì bồng bột nên phạm pháp.

Trong khi đó cậu con trai của TT Biden tiếp tục lợi dụng quyền lực của cha để làm ăn bất chinh. Laptop của cậu có đủ bằng cớ về các hanh vi phạm pháp trong quá khứ và có thể đương kim TT cũng dinh líu nhưng Quốc Hội đảng Dân Chủ và Bộ Tư Pháp cứ tãng lờ.

Vì vậy, vụ FBI hành xữ nặng tay khi lục soát tư gia của ông Trump ở Mar-a-Lago đã gây phẫn uất cho nhiều ủng hộ viên của ông cũng như nhiều đảng viên Cộng Hòa. Nhiều kẻ thiếu suy nghỉ, nóng máu vẫn chưa thấm bài học mắc bẫy vụ 06 tháng Giêng mở miệng hô hào Nội Chiến.

May cho đảng Cọng Hòa và nước Mỹ, các thành phần cực đoan dại dột ấy chỉ là rất thiểu số mặc dù báo chí truyền thông thiên Tả ráng lợi dụng khai thác sự ngu xuẫn của họ. Đại đa số đảng viên Cọng Hòa và cử tri bảo thủ đều tôn trọng Pháp Trị và Hiến Pháp ấn định kỳ bầu cử Mít Thơm (Midterm) Quốc Hội Mỹ sẽ diễn ra trong 3 tháng nửa.

Theo thăm dò hiện nay thì Cộng Hòa có 95% sẽ chiếm đa số ở Hạ Viện và bà Pelosi sẽ mất chức. Cộng Hòa cũng có 60-65% cơ hội chiếm đa số Thượng Viện. Nếu vậy thì nước Mỹ sẻ tiếp tục con đường Pháp Trị.

Pháp Trị trong Hiến Pháp Mỹ không hòan hảo nhưng vẫn là thượng sách. Đừng để giận mất khôn mà làm hỏng đại sự giúp kẻ chuyên quyền đổi đất nước Mỹ từ Pháp Trị sang Cảnh Sát Trị trên đà hiện nay. Quý vị suy nghĩ lại đi.

Phạm Hiếu Liêm

https://freedom-vaca.org

Sent via the vaca@gaggle.email email group by vaca+3dm2mxoh_@gaggle.email – reply to sender

My Settings | Unsubscribe