Vaca B Vitamins May Be Inexpensive Treatment for Advanced Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

FYI, thông tin từ Bác sĩ Phạm Hiếu Liêm.

tuấn

Thưa quý vị,

Đây là mẩu tin khá giật gân cho Y giới vì Gan Nhiễm Mỡ không do rượu là endemic ở các xứ trù phú với quá nhiều fructose và sucrose trong môi trường ẩm thực.

Subject: B Vitamins May Be Inexpensive Treatment for Advanced Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

https://scitechdaily.com/b-vitamins-may-be-inexpensive-treatment-for-advanced-non-alcoholic-fatty-liver-disease/

Cách đây nhiều năm, SVQY.ORG có bài viết về sinh tố B12, folate và homocystein trong methionine cycle ảnh hưởng đến não bộ. Nay với bằng chứng này thì các sãn phẩm SAMe bán tại health food stores có thể có hại cho người bệnh gan nhiễm mở. Mời đọc bài xưa của anh em QY VNCH đi trước trong Y khoa thực nghiệm:

Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y Hiện Dịch (svqy.org)

Kính,
PHL

Sent via the vaca@gaggle.email email group by vaca+3dm2mxoh_@gaggle.email – reply to sender

My Settings | Unsubscribe