Bài viết hay của một người DC Tả Ph ái tỉnh ngộ sau vụ lạm dụng Cảnh Sát Liên Bang ở Mar-a-Lago

Mời quý vị đọc một bài nhận định, phân tích và bình luận sâu sắc (tuy hơi dài) của một người DC Tả Phái tỉnh ngộ và “hồi chánh” sau vụ lạm dụng Cảnh Sát Liên Bang để dằn mặt, sách nhiễu đối lập của Bộ Tư Pháp đảng DC Mỹ: The Raid that Red-Pilled America
https://sashastone.substack.com/p/the-raid-that-red-pilled-america#details

Mong có người dịch ra được tiếng Việt để tiếp tục phổ biến cho đồng bào.
Kính,
PHL