Quyền lực Cử tri

ACE Thân quý,

Đất nước Hoa Kỳ đã chuyển mình từ ngày hôm qua 16/8/22, khởi đầu tại Wyoming.

https://www.youtube.com/watch?v=FcnM_GPYGR4

Xin chúc ACE một buổi tối an lành, hướng về một ngày mai tươi sáng.

tuấn