Show “Kinh Tế và Đời Sống Quanh Ta” với Kiều Mỹ Duyên và Phạm Gia Đại

Kính mời xem show mới thâu hình về kinh tế tài chánh của đài VCAL TV
Đề Tài: "Kinh Tế và Đời Sống Quanh Ta" với
Phạm Gia Đại (host) và Ký Giả Kiều Mỹ Duyên
-Kinh tế lạm phát trì trệ, xăng tăng trên 300%, vật giá phi mã, đời sống người dân khó khăn
-5 biện pháp thực tiễn giúp chúng ta đương đầu với nạn lạm phát 9.1% và để bảo vệ gia đình và ngân quỹ eo hẹp, tránh vướng vào nợ nần ngân hàng hay thẻ tín dụng.
Phần I: https://www.youtube.com/watch?v=72eAOnNuUqs

Phần II: https://www.youtube.com/watch?v=WaaAnmRfjKM