Anthony Fauci ….40 years of Dr. Death

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Anthony Fauci …40 years of Dr. Death

Fauci có thể muốn tìm cách rời khỏi công việc hiện nay, và chuyển đến một nơi khác như Cambrige,
một nơi an toàn, để trốn khước khi bị “làm thịt”.

Từ giới thạo tin cho biết, Anthony Fauci, muốn rời khỏi chức vụ hiện nay vào tháng 12, 2022…
vì hắn quan ngại rằng, Cộng Hòa sẽ giành lại quyền tại lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ,
và khi ấy sẽ mang hắn lên bàn mổ…

Thành thật mà nói, hắn còn có rất nhiều điều để phải trả lời.. …trong hai năm qua !
Các phương pháp điều trị và biện pháp phòng ngừa COVID được khuyến nghị bởi Fauci không những không hiệu quả,
chính Fauci đã biết điều đó, hắn biết là không hiệu quả.

Fauci thừa nhận với New York Times rằng anh ta đã nói dối về khả năng miễn dịch sẳn có, để bán được nhiều vaccine hơn,
vaccine cũng không hiệu quả, thậm chí không thực sự là vaccine, nhưng chúng đã làm hại rất nhiều người, hàng chục nghìn người.

Xin mời Quý Vị theo dõi bản tin và hình ảnh dưới đây để tường và tùy nghi thẩm định.

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C

Tucker Carlson: Fauci has a lot to answer for

He might want to get out of town now and move to, say, Cambridge, find a safe place to hide before the reckoning.
Just a thought because honestly, there’s a lot to answer for. In just the last two years,
Fauci’s recommended treatments and preventative measures for COVID that not only didn’t work,
but that he knew didn’t work. He admitted to the New York Times that he lied about herd immunity in order to sell more vaccines,
which also didn’t work, which weren’t even actually vaccines, but they did hurt a lot of people, tens of thousands.

https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-fauci-answer-for

Kevin Sorbo:

Did he just say that? Yep.

https://twitter.com/ksorbs/status/1560238181273915392

,