2 buổi gặp gỡ với Ứng Cử Viên Dân Bi ểu Liên Bang, Đơn vị 10, tiểu bang Virginia: Đại Tá Hải Quân ( Hồi hưu ) Hùng Cao…tại Duluth và Atlanta…

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Xin kính mời Quý Vị tham dự 2 buổi gặp gỡ với Ứng Cử Viên Dân Biểu Liên Bang,
Đơn vị 10, tiểu bang Virginia: Đại Tá Hải Quân ( Hồi hưu ) Hùng Cao…

Đặc biệt Quý Vị hiện đang cư ngụ tại Duluth, Atlanta và các vùng phụ cận…

Chân thành cảm tạ.

Trân trọng kính mời..

BMH ///

Washington, D.C

DULUTH, GA

Atlanta, GA