Trân trọng kính mời…Cuộc bầu cử, để có được một thành phần lãnh đạo mới cho Công đồng DMV trong nhiệm kỳ 2022-2024..

Xin kính chuyển đến Quý Đồng Hương, Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu,

Kính thưa Quý Vị,

Sau hai năm gặp khó khăn trong sinh hoạt vì đại dịch vũ hán của tầu cộng..

Ban Đại diện của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C; Maryland và Virginia,
cùng Ủy Ban Bầu Cử trong những ngày vừa qua, cố gắng thực hiện cuộc bầu cử,
để có được một thành phần lãnh đạo mới cho Công đồng DMV trong nhiệm kỳ 2022-2024..

Đây là một công việc rất phức tạp, khó khăn, một nỗ lực đáng quan tâm, và khen ngợi dành cho
Ủy Ban Bầu Cử và Ban Đại diện của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C; Maryland và Virginia.

Để giúp cho cuộc bầu cử có kết quả tốt đẹp, chúng tôi xin trân trọng kêu gọi
Quý đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu, dành ít thì giờ quý báu tham dự buổi đầu phiếu..

** Xin kính mời Quý Vị xem những Thông Báo với đầy đủ Chi Tiết đính kèm ở dưới..

Chân thành cảm tạ ..

Trân trọng kính mời..

BMH ///

Washington, D.C