Nước Mỹ Khó Hiểu

From: Elizabeth Hoang
Date: Thu, Sep 22, 2022 at 1:46 PM
Subject: Fwd: Fw: bài tuần này
To:

Kính chuyển tiếp. Bài nên đọc.
Những quý vị nào ủng hộ cho di dân bất hợp pháp vào Mỹ nên mở cửa nhà của quý vị cho họ tới tá túc để họ cám ơn sự đạo đức của quý vị.
Quý vị cho địa chỉ của quý vị để những di dân này tới tá túc nhà quý vị. Chúng tôi sẽ hoan hô quý vị hết mình và còn đăng lên báo để mọi người ca tụng, chiêm ngưỡng quý vị. Vì hiện nay đã có tới 5 triệu người di dân bất hợp pháp tràn vo nước Mỹ? Những di dân này đã làm phiền những người dân Mỹ ở biên giới Mỹ và Mexico cũng như dọc border rất nhiều. Quý vị ủng hộ thì nên chia xẻ sự khủng hoảng này với những thành phố lan tràn di dân bất hợp pháp.
EH

From: Thai Hoa Loc

Sent: Tuesday, September 20, 2022 at 11:57:53 PM EDT
Subject: bài tuần này

Xin chuyển đến CH Đào Hiếu Thảo bài tuần này.Chúc bình an và sức khỏe
Thân mến
Lộc
NGƯỜI VIỆT DALLAS
Nguoi Viet Dallas LLC.

Bình luận.pdf