Không cần nhịn đói qua đêm trước khi thử máu

Từ hồi nào đến giờ, BS ưa bắt bệnh nhân phải nhịn đói qua đêm (khoãng 15 giờ giửa hai bữa ăn) trước khi rút máu thử nghiệm. Hồi trước thì viện cớ để tìm Tiểu Đường nhưng thật ra thử nước tiểu cũng tìm được bệnh ấy và xác địn bởi đo lượng Hemoglobin A1C trong máu, không cần nhịn đói. Bệnh nhân đã bị Tiểu Đường thì mổi ngày đều chích ngón tay thử lượng đường huyết trước khi ăn sáng rồi. Sau này BS viện cớ là thử Lipid Profiles các loại cholesterols nên phải làm vậy. Theo các khảo cứu lâm sàng gần đây, chuyện ấy đại đa số là không cần thiết mà còn có thể gây nguy hiểm vì đường huyết thấp trước khi ăn trên bệnh nhân bị Tiểu Đường. Xin đọc bài sau này để tường:

https://www.medscape.com/viewarticle/981331?src=WNL_trdalrt_pos1_221004&uac=413967HY&impID=4713229

Chỉ có các trường hợp hiếm hoi vì bệnh di truyền nặng về mở máu hay lượng Triglyceride quá cao (trên 400mg/dL) hoặc viêm tụy tạng (pancreatitis) mới cần nhịn đói trước khi rút máu.
Vậy từ nay, đừng để BS bắt bạn nhịn đói qua đêm mà không có các lý do kể trên.

Phạm Hiếu Liêm, MD ret
https://freedom-vaca.org