Thần Dược Thảo thời Hy La tái hiện sau hai ngàn năm mất tích

Được truyền tụng là thần dược từ các văn minh thượng cổ Ai Cập, Ba Tư, Hy Lạp và La Mã rồi biến mất cả hai ngàn năm, dược thảo này được tái khám phá. Hy vọng sẻ giúp Y khoa hiện đại chửa trị nan y.
Ngẫm nghỉ lại văn minh Đông Á từ Trung Hoa là nền văn minh duy nhất không hề bị gián đoạn chỉ trì trệ, nhờ sự che chở gần 1200 năm của Vạn Lý Trường Thành. Không có Trường Thành thì rợ Hồ đã vào Trung Nguyên gây đỗ vỡ gián đoạn từ lâu. Mời đọc để biết giá trị của dược thảo cổ truyền:

Subject: A ‘miracle plant’ was just rediscovered after 2,000 years in Turkey | BGR

https://bgr.com/science/a-miracle-plant-was-just-rediscovered-after-2000-years-in-greece/

PHL